Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 17/09/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 23/09/2019

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
22/09 - 23/09 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Cell 0 / 115 / 400 Grand Master 23/09 02:27:25

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KaveMenu 0 / 115 / 400 Blade Master 23/09 02:41:00

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MuaVui 0 / 115 / 400 Hight Elf 23/09 02:29:15

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Menu 0 / 115 / 400 Duel Master 23/09 02:43:26

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MeoTuLenhZ 0 / 115 / 400 Lord Emperor 23/09 02:44:26

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 24hOnline 0 / 115 / 400 Dimension Master 23/09 02:22:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TopVip 0 / 115 / 400 First Master 23/09 01:35:23