Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 11/10/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 14/10/2019

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
13/10 - 14/10 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CojXuong 0 / 70 / 400 Grand Master 14/10 01:10:19

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Okkk 0 / 70 / 400 Blade Master 14/10 01:03:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 XinhGaiHN 0 / 70 / 400 Hight Elf 14/10 00:58:19

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 WHITE 0 / 70 / 400 Duel Master 14/10 03:37:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OneXick 0 / 70 / 400 Lord Emperor 14/10 02:22:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Yuri 0 / 70 / 400 Dimension Master 14/10 00:56:24

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TopVip 0 / 70 / 400 First Master 14/10 01:02:05