Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 04/12/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 07/12/2019

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
06/12 - 07/12 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SeriesSoul 0 / 55 / 400 Soul Master 07/12 00:53:27

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SeriesDK 0 / 55 / 400 Blade Knight 07/12 01:37:24

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Nobel 0 / 55 / 400 Hight Elf 07/12 00:40:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MGLip 0 / 55 / 400 Duel Master 07/12 00:53:59

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Haizz 0 / 55 / 400 Lord Emperor 07/12 00:45:48

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SeriesSM 0 / 55 / 400 Bloody Summoner 07/12 01:19:41

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OmBomTuSat 0 / 55 / 400 First Master 07/12 00:51:31