Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 15/05/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 21/05/2020

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
20/05 - 21/05 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ cá nhân)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NanhDoc 0 / 85 / 400 Grand Master 21/05 00:43:54

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DatCang 0 / 85 / 400 Blade Knight 21/05 01:46:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HanNhi 0 / 85 / 400 Hight Elf 21/05 00:45:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 grfrgt 0 / 85 / 400 Duel Master 21/05 01:32:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 VoTinh 0 / 85 / 400 Lord Emperor 21/05 03:38:35

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 LinhNhi 0 / 85 / 400 Dimension Master 21/05 00:41:53

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 vodanh 0 / 85 / 400 First Master 21/05 00:31:33