các Pro cho mình xin bảng MT cho DL cầm chùy vs khiên với ! tks