Chào các bạn

Sau nhiều quá trình phát triển BQT MU Anh Hùng cho phát hành sự kiện hằng ngày diễn ra ngay tại trong game với mục đích làm cho quá trình chơi game của game thủ không còn nhàm chán và tăng thêm tính tương tác và hấp dẫn trong game.

Nội dung sự kiện:

+ Hằng ngày khi đi đánh quái đạt Level 200-400 các bạn về NPC tiên nữ tại Lorencia Server để nhận nhiệm vụ. Các bạn lưu ý phải nhận nhiệm vụ hết rồi mới có thể làm và trả nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ lưu đến khi nào các bạn kết thúc chứ không xóa đi khi sang ngày khác.
+ Nhiệm vụ chỉ áp dụng cho các bạn khi làm tại Server 1. Các bạn đăng ký nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, và trả nhiệm vụ tại sub 1.

Phần Thưởng và Hướng Dẫn:
Các bạn xem chi tiết hướng dẫn phần thưởng hình ảnh BQT cung cấpPHÒNG SỰ KIỆN MU
THÔNG BÁO!