Sau 45 phút công thành chiến
Liên Minh HNSocSon đã phong ấn thành công và chiếm thế Thủ Thành tới phút cuối cùng.
BQT xin thông báo giải thưởng đã trao.
Liên Minh HNSocSon
* 800.000 Gcoin (Ko được thêm phần thưởng Khuyến Khích vì LM có thành viên vi phạm)
* 10 Bùa Chaos
* 60b + 60s
LM SucManh Thua Cuộc : 400k Gcoin.

Gcoin đã được chuyển vào TK chủ Liên Minh, Ngọc và Bùa Chaos được chuyển vào trực tiếp thùng đồ chung của chủ LM chiến thắng.
Chúc anh em sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
BQT Chuyển Gcoin vào trực tiếp TK chủ Liên Minh
Chủ Liên Minh có trách nhiệm chia cho các thành viên trong LM.