Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Server Anh Hùng - MuVn.Net chính thức Sát nhập Server !
BQT đã liên hệ với BQT Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com để thỏa thuận sát nhập Server Anh Hùng - MuVn.Net sang Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com tiếp tục chiến đấu.

Do Server Anh Hùng - MuVn.Net có thời gian chơi muộn hơn, vì vậy các nhân vật Server Anh Hùng - MuVn.Net sẽ được cộng 54 lần Reset (Lấy Top 1 của 2 Server làm mốc).
Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Server Anh Hùng - MuVn.Net sang Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com.

Thời gian chuyển Server : 00h 06/12/2018 - 24h 08/12/2018
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com

Lưu ý :
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật. Sau khi chuyển thành công Tài Khoản Game sẽ bị Block.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : Gcoin, Vpoint, Reset, Relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ cá nhân của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Nếu Acc chứa nhiều đồ quan trọng, các bạn bỏ bớt sang Acc phụ rồi tiếp tục chuyển đi.
  • Tên Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com không nhất thiết trùng với Server Anh Hùng - MuVn.Net . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Server Anh Hùng - MuVn.Net sẽ được thay thế sang Server Hoàng Kim - MuMienNam.Com.
  • Tên nhân vật sẽ ko chuyển sang, vì thế hãy đặt tên mới theo sở thích bên server Mới. Ko nhất thiết phải trùng tên với server Cũ.
  • Các nhân vật đã làm Master, sau khi chuyển xong các bạn ra web Reset Điểm Master 1 lần là hồi phục lại điểm.