Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 10/02/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 13/02/2019

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính trong thời gian diễn ra Event sẽ bị loại.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top, BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 YoYo 0 / 50 / 400 Grand Master 13/02 00:29:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HucDuDan 0 / 50 / 400 Blade Master 13/02 00:33:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 giahan 0 / 50 / 400 Hight Elf 13/02 00:19:45

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MgChienPro 0 / 50 / 400 Magic Gladiator 13/02 10:26:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhlaSang 0 / 50 / 400 Lord Emperor 13/02 00:18:18

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SumXinh 0 / 50 / 400 Dimension Master 13/02 00:20:58

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KauBuon 0 / 50 / 400 First Master 13/02 00:19:54