Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 03/03/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 12/03/2019


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Lưu ý: Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
1 Taone Slackzip 28 1.419 292.180
2 TheEnd Shizu 28 1.346 260.500
3 Crazy PepSi 26 1.112 182.161


--- Chế độ gộp bài viết ---

Đã trao hết giải vào trực tiếp thùng đồ chung các chủ Guild.
Close Topic.