Anh Em cho mình hỏi MU dạng ss6.9plus này ép sk như nào cho mạnh ?