# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
1 ChichHut MaxBale 29 2.718 435.395
2 DuaTOp Y3uLaCh3n 30 1.889 379.500
3 AEXaHoi ZzAnhLunzZ 21 2.371 356.992

Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 07/06/2019
- Kết thúc: 24h00' ngày 17/06/2019


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Lưu ý: Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh
--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các chủ Guild.
Close Topic.