Event Truyền Nhân Gobin Tháng 7

*Thời gian: Từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 15/07
Nội Dung Sự Kiện:
- Ép Item đã đăng ký lên + 14 sớm nhất.
- Các bạn có thể đăng ký nhiều Item nhưng chỉ chọn ra 1 Item hoàn thành sớm nhất trao giải.
- Item phải được mặc trên người nhân vật (Sau khi đăng ký có thể bỏ xuống và khi Up cấp thì phải đeo lên)
- Item đã đăng ký phải được nằm trên người nhân vật từ lúc đăng ký cho tới lúc kết thúc sự kiện.
(có thể để ở hòm đồ nhân vật.)
- Item đăng ký có cấp độ tối đa là + 9 và Option Exc tối thiểu phải 1 Op.
- Khi ép thành công Item đã đăng ký các bạn cần phải đăng nhập vào ngay trang tài khoản mục Event để nâng cấp độ cho Item ( Bảng xếp hạng sẽ dựa vào thời gian Up Item hoàn thành điều kiện chúng tôi đưa ra sớm nhất để trao giải.)
- Sử dụng chức năng đăng ký tham gia Event trên trang quản lý để tham dự.

(Event tính giải thưởng khi up đồ trên Web Quản Lý/ Event/ Truyền nhân Gobin.
Chỉ tính những Item đang có cấp độ đăng ký từ 0>9, Item đã đạt cấp độ 10 trở lên ko đăng ký được.)


Phần Thưởng Sự Kiện:

Thứ Tự Phần Thưởng Phân Loại Ghi Chú
1 Thêm 2 Option Exc tự (ko cộng cho Wing) ép+15 thành công Chỉ dành cho Top 1 Item đã ép+15 thành công
2 Thêm 1 Option Exc tự chọn (ko cộng cho wing) ép+14 thành công Chỉ dành cho Top 2 Item đã ép+14 thành công
3 1 Option Exc Tự Chọn
(Ko cộng cho Wing)
ép +14 thành công Chỉ dành cho Top 3 Item đã ép + 14 thành công


Lưu ý:
Op được giải event ko được thêm vào Wing, Đồ Thần , Dòng Exc tự chọn có thể nâng cấp cho Item bất kỳ, ko nhất thiết phải là Item đăng ký Event.

Xếp hạng theo số lượng Item Ép Thành Công
Nhân Vật Số lượng Item Ép thành công
NoiComDien 1

Xếp hạng theo Thời gian Item Ép Thành Công Sớm nhất
Nhân Vật Hình Ảnh Item đăng ký Item Hoàn Thành
NoiComDien Đăng ký : 14:28 01/07
Hoàn Hảo Cánh Thiên Sứ ( SpaceTime Wings )
Độ bền: 220
May Mắn (Tỉ lệ ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương tối đa + 5%)

Lực đánh Phép Thuật +28

5% khả năng hồi phục hoàn toàn HP


Socket 1: Sét (Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo) + 1
Socket 2: Nước (Tăng sức phòng thủ Shield) + 1
Socket 3: Nước (Giảm sát thương) + 1
Socket 4: Nước (Phản hồi sát thương) + 1
Socket 5: Gió (Tăng HP tối đa) + 1

Hoàn thành : 21:37 04/07
Hoàn Hảo Cánh Thiên Sứ ( SpaceTime Wings ) +14
Độ bền: 195
May Mắn (Tỉ lệ ép Ngọc Tâm Linh + 25%)
May Mắn (Sát thương tối đa + 5%)


5% khả năng hồi phục hoàn toàn HP


Socket 1: Sét (Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo) + 1
Socket 2: Nước (Tăng sức phòng thủ Shield) + 1
Socket 3: Nước (Giảm sát thương) + 1
Socket 4: Nước (Phản hồi sát thương) + 1
Socket 5: Gió (Tăng HP tối đa) + 1--- Chế độ gộp bài viết ---

Đã trao giải.
Close Topic.