Tải game

Mini Client (Không Âm Thanh)
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB VDC Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Google Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Tên Lửa Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB UpFile Download
Patch Âm Thanh (Giải nén trong thư mục MU)
Patch Âm Thanh Giải nén trong thư mục MU 350 MB VDC Download
Phần mềm hỗ trợ
Microsoft Net. FrameWork 3.0 Download
Trình hỗ trợ Download IDM 6.07 Full Download
DirectX 9.0c Download
Game Gain (Hỗ trợ chơi Game) Download